Thực hư chuyện "linh miêu hồi sinh xác chết"

Người ta tin rằng, khi người mới chết, nếu chẳng may có một con linh miêu (mèo đen) nhảy qua ngang bụng thì người chết vụt ngồi dậy. Thực hư câu chuyện này ra sao?

Những tiên đoán kinh hoàng trở thành sự thật

Sự thật về trạng thái thôi miên

Cõi vô thức và năng lượng vi tế