Ebook hướng dẫn lập trình Android (Tiếng Việt)

Android là hệ điều hành trên điện thoại di động phát triển bởi Google và dựa trên nền tảng Linux. Trước đây, Android được phát triển bởi công ty liên hợp Android ( sau đó được Google mua lại vào năm 2005). Theo NPD, thiết bị di động sử dụng hệ điều

Slide giáo trình Html và Javascript

Giáo trình kỹ thuật phần cứng

Giáo trình bảo mật và khôi phục dữ liệu